Kategori Ämnen

Projekt medlemsforum 2020

Bakgrund:
Nuvarande forum är föråldrat och svåröverskådligt, en stor nackdel är att forumet ej är anpassat för användning via smartphones. Detta har skapat splittring inom partiet eftersom många medlemmar istället väljer att använda alternativa forum såsom DD medlem på facebook.
Efter att ha sett över möjligheterna till att modernisera nuvarande forum och insett att kraven på användarvänlighet ej kommer att uppfyllas, så har vi därför tittat efter en alternativ forum-plattform. Diskussioner har lett oss till forumet Discourse som uppfyller kraven på smartphone-kompabilitet, är grafiskt tilltalande samt är relativt enkelt för admin att installera och underhålla.
6

Nyheter

Senaste nytt om vad som händer eller är på gång i partiet.
1